รายละเอียด Builder 253
Builder

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Lee Dong-JoonMoon Ha-Neul
ผู้แต่ง :
Lee Dong-Joon, Moon Ha-Neul

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :

ตอนใหม่ๆของ Builder
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Builder ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 แปลไทย
วันที่ 11.02.2018 487
อ่าน Builder ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 แปลไทย
วันที่ 09.02.2018 492
อ่าน Builder ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 แปลไทย
วันที่ 05.02.2018 514
อ่าน Builder ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 แปลไทย
วันที่ 31.01.2018 288
อ่าน Builder ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 แปลไทย
วันที่ 26.01.2018 337
อ่าน Builder ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 แปลไทย
วันที่ 24.01.2018 225
อ่าน Builder ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 แปลไทย
วันที่ 22.01.2018 198
อ่าน Builder ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 แปลไทย
วันที่ 21.01.2018 517
อ่าน Builder ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 แปลไทย
วันที่ 18.01.2018 306
อ่าน Builder ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 แปลไทย
วันที่ 15.01.2018 210
อ่าน Builder ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 แปลไทย
วันที่ 14.01.2018 165
อ่าน Builder ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 แปลไทย
วันที่ 11.01.2018 209
อ่าน Builder ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 แปลไทย
วันที่ 09.01.2018 274
อ่าน Builder ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 แปลไทย
วันที่ 08.01.2018 373
อ่าน Builder ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 แปลไทย
วันที่ 06.01.2018 150
อ่าน Builder ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 แปลไทย
วันที่ 25.12.2017 525
อ่าน Builder ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 แปลไทย
วันที่ 19.12.2017 321
อ่าน Builder ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 195
อ่าน Builder ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 440
อ่าน Builder ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 286
อ่าน Builder ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 297
อ่าน Builder ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 352
อ่าน Builder ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 477
อ่าน Builder ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 276
อ่าน Builder ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 287
อ่าน Builder ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 391
อ่าน Builder ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 369
อ่าน Builder ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 453
อ่าน Builder ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 150
อ่าน Builder ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 363
อ่าน Builder ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 391
อ่าน Builder ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 308
อ่าน Builder ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 479
อ่าน Builder ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 240
อ่าน Builder ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 298
อ่าน Builder ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 488
อ่าน Builder ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 348
อ่าน Builder ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 129
อ่าน Builder ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 361
อ่าน Builder ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 198
อ่าน Builder ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 427
อ่าน Builder ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 143
อ่าน Builder ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 221
อ่าน Builder ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 233
อ่าน Builder ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 142
อ่าน Builder ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 298
อ่าน Builder ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 489
อ่าน Builder ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 502
อ่าน Builder ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 423
อ่าน Builder ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 206
อ่าน Builder ตอนที่ 0 ตอนที่ 0 แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 334

ความคิดเห็นเพื่อนๆ