รายละเอียด D.N.A ^2 871
D.N.A ^2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Japan in the future has a massive over-population problem. Scientists have traced the root of this problem to one particular individual, Junta Monamari. According to their records, Junta was a "Mega-Playboy" who had sired children with over a hundred women. Each one of his sons had inherited the Mega-Playboy gene too, so the problem grew exponentially from thereon. Enter Karin Aoi, a "DNA Operator". Karin is sent back to the past with a mission: to alter Junta's DNA and prevent him from ever becoming the Mega-Playboy, thereby eliminating the world's overpopulation problem. Junta's DNA can only be altered by shooting him with a special bullet called DCM which contains the chemical for suppressing the Mega-Playboy DNA. In return, Karin gets a vast sum of money... enough to make all her dreams come true. Will Junta become the playboy he is destined to be, or will his better self prevail? But Karin is falling for the real Junta too... and what of the sweet and kindly Ami who has secretly loved Junta all her life? What will happen to future Japan?

ตอนใหม่ๆของ D.N.A ^2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 403
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 213
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 191
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 404
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 241
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 178
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 174
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 159
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 428
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 266
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 265
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 238
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 285
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 218
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 478
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 321
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 510
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 428
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 393
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 269
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 458
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 280
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 177
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 548
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 290
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 431
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 483
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 599

ความคิดเห็นเพื่อนๆ