รายละเอียด Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน 837
Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Aoyama Gosho
ผู้แต่ง :
Aoyama Gosho

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Shinichi Kudo is a high-school student who, by using observation and deduction, is good at solving mysteries. While investigating one, he is caught by the criminals that he was watching and forced to take an experimental drug. Leaving him for dead, the cr

ตอนใหม่ๆของ Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 585
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 300
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 197
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 357
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 309
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 398
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 368
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 402
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 566
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 238
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 399
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 581
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 396
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 562
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 208
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 302
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 376
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 245
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 336
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 482
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 506
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 297
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 443
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 454
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 224
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 175
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 466
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 302
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 384
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 409
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 448
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 349
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 169
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 386
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 556
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 417
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 366
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 289
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 221
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 157
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 465
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 433
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 648
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 232
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 295
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 516
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 518
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 470
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 233
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 219
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 195
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 213
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 226
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 439
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 163
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 464
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 349
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 198
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 424
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 594
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 371
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 167
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 357
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 330
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 211
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 407
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 408
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 383

ความคิดเห็นเพื่อนๆ