รายละเอียด New Game! 392
New Game!

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Tokunou Shoutarou
ผู้แต่ง :
Tokunou Shoutarou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
อาโอบะ ซึสึคาเสะ จบการศึกษามัธยมปลาย เธอได้ร่วมกับ บริษัท เกมที่ผลิตเกมที่ชื่นชอบของเธอในฐานะพนักงาน ติดตามเรื่องราวน่ารักของเธอได้ในเรื่องนี้

ตอนใหม่ๆของ New Game!
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน New Game! ตอนที่ 115.5 ตอนที่ 115.5 แปลไทย
วันที่ 05.06.2020 477
อ่าน New Game! ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : ตอนที่ 115 แปลไทย
วันที่ 30.10.2019 403
อ่าน New Game! ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : ตอนที่ 114 แปลไทย
วันที่ 28.10.2019 552
อ่าน New Game! ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 แปลไทย
วันที่ 28.10.2019 461
อ่าน New Game! ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 แปลไทย
วันที่ 28.10.2019 346
อ่าน New Game! ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 493
อ่าน New Game! ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : ตอนที่ 110 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 494
อ่าน New Game! ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : ตอนที่ 109 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 505
อ่าน New Game! ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 434
อ่าน New Game! ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 319
อ่าน New Game! ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 525
อ่าน New Game! ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 376
อ่าน New Game! ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 แปลไทย
วันที่ 25.10.2019 549
อ่าน New Game! ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 แปลไทย
วันที่ 16.10.2019 349
อ่าน New Game! ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 แปลไทย
วันที่ 16.10.2019 529
อ่าน New Game! ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 445
อ่าน New Game! ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 178
อ่าน New Game! ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 309
อ่าน New Game! ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 267
อ่าน New Game! ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : ตอนที่ 97 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 391
อ่าน New Game! ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : ตอนที่ 96 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 243
อ่าน New Game! ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 163
อ่าน New Game! ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : ตอนที่ 94 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 347
อ่าน New Game! ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 311
อ่าน New Game! ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 333
อ่าน New Game! ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 252
อ่าน New Game! ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 524
อ่าน New Game! ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 247
อ่าน New Game! ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 505
อ่าน New Game! ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : ตอนที่ 87 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 534
อ่าน New Game! ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 182
อ่าน New Game! ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 170
อ่าน New Game! ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 415
อ่าน New Game! ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 505
อ่าน New Game! ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 532
อ่าน New Game! ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 245
อ่าน New Game! ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 403
อ่าน New Game! ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : ตอนที่ 79 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 426
อ่าน New Game! ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : ตอนที่ 78 แปลไทย
วันที่ 15.10.2019 526
อ่าน New Game! ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 แปลไทย
วันที่ 22.09.2019 335
อ่าน New Game! ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 แปลไทย
วันที่ 22.09.2019 290
อ่าน New Game! ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 แปลไทย
วันที่ 22.09.2019 323
อ่าน New Game! ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : ตอนที่ 74 แปลไทย
วันที่ 22.09.2019 324
อ่าน New Game! ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 แปลไทย
วันที่ 19.09.2019 410
อ่าน New Game! ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 แปลไทย
วันที่ 19.09.2019 268
อ่าน New Game! ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 แปลไทย
วันที่ 17.09.2019 253
อ่าน New Game! ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : ตอนที่ 70 แปลไทย
วันที่ 17.09.2019 559
อ่าน New Game! ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 แปลไทย
วันที่ 17.09.2019 441
อ่าน New Game! ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : ตอนที่ 68 แปลไทย
วันที่ 17.09.2019 487
อ่าน New Game! ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : ตอนที่ 67 แปลไทย
วันที่ 17.09.2019 537
อ่าน New Game! ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : ตอนที่ 66 แปลไทย
วันที่ 12.09.2019 548
อ่าน New Game! ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : ตอนที่ 65 แปลไทย
วันที่ 12.09.2019 232
อ่าน New Game! ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : ตอนที่ 64 แปลไทย
วันที่ 12.09.2019 432
อ่าน New Game! ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 แปลไทย
วันที่ 12.09.2019 210
อ่าน New Game! ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 แปลไทย
วันที่ 09.09.2019 490
อ่าน New Game! ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 แปลไทย
วันที่ 09.09.2019 457
อ่าน New Game! ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 แปลไทย
วันที่ 09.09.2019 340
อ่าน New Game! ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 แปลไทย
วันที่ 05.09.2019 220
อ่าน New Game! ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 แปลไทย
วันที่ 05.09.2019 257
อ่าน New Game! ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 แปลไทย
วันที่ 05.09.2019 233
อ่าน New Game! ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 แปลไทย
วันที่ 05.09.2019 482
อ่าน New Game! ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 แปลไทย
วันที่ 01.09.2019 595
อ่าน New Game! ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 แปลไทย
วันที่ 01.09.2019 509
อ่าน New Game! ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 แปลไทย
วันที่ 01.09.2019 502
อ่าน New Game! ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 แปลไทย
วันที่ 29.08.2019 257
อ่าน New Game! ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 แปลไทย
วันที่ 29.08.2019 420
อ่าน New Game! ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 แปลไทย
วันที่ 27.08.2019 253
อ่าน New Game! ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 แปลไทย
วันที่ 27.08.2019 399
อ่าน New Game! ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 แปลไทย
วันที่ 27.08.2019 570
อ่าน New Game! ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 แปลไทย
วันที่ 27.08.2019 256
อ่าน New Game! ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 แปลไทย
วันที่ 23.08.2019 498
อ่าน New Game! ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 แปลไทย
วันที่ 21.08.2019 606
อ่าน New Game! ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 แปลไทย
วันที่ 20.08.2019 483
อ่าน New Game! ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 แปลไทย
วันที่ 20.08.2019 482
อ่าน New Game! ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 แปลไทย
วันที่ 18.08.2019 562
อ่าน New Game! ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 แปลไทย
วันที่ 18.08.2019 509
อ่าน New Game! ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 แปลไทย
วันที่ 18.08.2019 207
อ่าน New Game! ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 แปลไทย
วันที่ 18.08.2019 558
อ่าน New Game! ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 แปลไทย
วันที่ 18.08.2019 561
อ่าน New Game! ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 แปลไทย
วันที่ 18.08.2019 453
อ่าน New Game! ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 แปลไทย
วันที่ 12.08.2019 409
อ่าน New Game! ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 แปลไทย
วันที่ 12.08.2019 477
อ่าน New Game! ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 แปลไทย
วันที่ 08.08.2019 418
อ่าน New Game! ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : เติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับ แปลไทย
วันที่ 14.07.2017 596
อ่าน New Game! ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : เนเนะกับอุมิโกะ แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 548
อ่าน New Game! ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : ความฝัน แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 332
อ่าน New Game! ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แข่งขันออกแบบตัวละคร แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 388
อ่าน New Game! ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : ทริปบริษัท, ปัจฉิมบท แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 252
อ่าน New Game! ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : ทริปบริษัท, ปฐมบท แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 430
อ่าน New Game! ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : Personal Interview แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 419
อ่าน New Game! ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 382
อ่าน New Game! ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : Step Up แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 331
อ่าน New Game! ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : สอดแนม แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 330
อ่าน New Game! ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : ไกด์บุ็ค แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 421
อ่าน New Game! ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : วันสุดท้าย แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 321
อ่าน New Game! ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 242
อ่าน New Game! ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 225
อ่าน New Game! ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 276
อ่าน New Game! ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 419
อ่าน New Game! ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 551
อ่าน New Game! ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 351
อ่าน New Game! ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 433
อ่าน New Game! ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 301
อ่าน New Game! ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 450
อ่าน New Game! ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 434
อ่าน New Game! ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 462
อ่าน New Game! ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 581
อ่าน New Game! ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 383
อ่าน New Game! ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 311
อ่าน New Game! ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : นอนนานไปหน่อย แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 181
อ่าน New Game! ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : ทำธุระ แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 360
อ่าน New Game! ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : งานเลี้ยงต้อนรับ แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 419
อ่าน New Game! ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : ภารกิจแรก แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 328
อ่าน New Game! ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : ID การ์ด แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 335
อ่าน New Game! ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : ID การ์ด แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 318
อ่าน New Game! ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : ทำงานวันเเรก แปลไทย
วันที่ 26.06.2017 437

ความคิดเห็นเพื่อนๆ