รายละเอียด Skip Beat 11,125
Skip Beat

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Nakamura Yoshiki
ผู้แต่ง :
Nakamura Yoshiki

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 2 โหวต

เล่าเรื่อง :
It is the story of Kyoko Mogami (最上 キョーコ Mogami Kyōko) a 16-year-old girl who discovers that her childhood friend and romantic goal, Sho Fuwa, only keeps her around to act as a maid and earn his living expenses, as he works his way to become the top pop idol in Japan. Furious and heart broken, she vows to get revenge by beating him in show business. - See more at: http://mangakoi.com/manga/skip_beat#sthash.x7RLMj0I.dpuf

ตอนใหม่ๆของ Skip Beat
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 131 ตอนที่ 131 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 839
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 130 ตอนที่ 130 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 639
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 129 ตอนที่ 129 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 706
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 128 ตอนที่ 128 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 501
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 127 ตอนที่ 127 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 763
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 126 ตอนที่ 126 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 742
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 125 ตอนที่ 125 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 606
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 124 ตอนที่ 124 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 489
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 123 ตอนที่ 123 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 526
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 122 ตอนที่ 122 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 404
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 121 ตอนที่ 121 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 582
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 120 ตอนที่ 120 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 614
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 119 ตอนที่ 119 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 607
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 118 ตอนที่ 118 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 726
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 117 ตอนที่ 117 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 576
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 116 ตอนที่ 116 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 493
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 542
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 626
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 428
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 523
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 751
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 620
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 479
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 683
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 614
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 821
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 619
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 807
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 621
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 655
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 483
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 713
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 737
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 462
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 711
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 698
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 580
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 614
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 655
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 744
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 611
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 715
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 416
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 509
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 612
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 756
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 488
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 461
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 709
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 580
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 481
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 488
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 835
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 480
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 479
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 650
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 559
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 763
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 738
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 752
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 784
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 457
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 753
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 400
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 639
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 468
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 733
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 497
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 736
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 732
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 661
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 470
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 425
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 383
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 339
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 466
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 401
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 599
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 691
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 620
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 534
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 744
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 690
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 523
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 696
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 469
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 632
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 554
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 708
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 646
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 733
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 685
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 477
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 574
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 331
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 392
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 483
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 343
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 577
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 590
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 552
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 612
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 401
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 650
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 376
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 573
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 562
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 464
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 422
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 701
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 639
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 330
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 387
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 537
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 587
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 444
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 536
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 719
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 565
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 369
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 489
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 416
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 580
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 438
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 447
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 328
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 474
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 578
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 477
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 698
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 13.07.2017 585

ความคิดเห็นเพื่อนๆ