รายละเอียด Worst 2,696
Worst

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Hiroshi
ผู้แต่ง :
Takahashi Hiroshi

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
Worst is a high impact gang-related title that deals with teenage boys fighting their way through high school in order to gain respect. There is no room for deceit and underhanded tricks at the notorious High School Suzuran. These young men follow a stric

ตอนใหม่ๆของ Worst
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Worst ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 94 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 292
อ่าน Worst ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 93 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 433
อ่าน Worst ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 92 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 364
อ่าน Worst ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 91 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 377
อ่าน Worst ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 90 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 612
อ่าน Worst ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 89 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 426
อ่าน Worst ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 88 (จบภาค 2) แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 281
อ่าน Worst ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 87 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 249
อ่าน Worst ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 86 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 196
อ่าน Worst ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 85 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 545
อ่าน Worst ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 84 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 533
อ่าน Worst ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 83 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 335
อ่าน Worst ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 82 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 419
อ่าน Worst ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 81 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 507
อ่าน Worst ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 80 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 250
อ่าน Worst ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 79 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 220
อ่าน Worst ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 78 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 334
อ่าน Worst ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 77 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 494
อ่าน Worst ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 76 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 289
อ่าน Worst ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 75 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 435
อ่าน Worst ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 74 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 355
อ่าน Worst ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 73 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 500
อ่าน Worst ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 72 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 266
อ่าน Worst ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 71 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 363
อ่าน Worst ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 70 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 504
อ่าน Worst ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 69 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 458
อ่าน Worst ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 68 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 552
อ่าน Worst ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 67 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 335
อ่าน Worst ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 66 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 202
อ่าน Worst ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 65 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 547
อ่าน Worst ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 64 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 466
อ่าน Worst ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 63 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 477
อ่าน Worst ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 62 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 183
อ่าน Worst ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 61 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 502
อ่าน Worst ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 60 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 219
อ่าน Worst ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 59 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 277
อ่าน Worst ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 58 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 347
อ่าน Worst ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 57 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 283
อ่าน Worst ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 56 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 283
อ่าน Worst ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 55 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 436
อ่าน Worst ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 54 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 276
อ่าน Worst ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 53 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 197
อ่าน Worst ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 52 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 261
อ่าน Worst ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 51 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 379
อ่าน Worst ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 50 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 337
อ่าน Worst ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 49 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 310
อ่าน Worst ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 48 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 498
อ่าน Worst ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 47 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 487
อ่าน Worst ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 46 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 328
อ่าน Worst ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 45 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 366
อ่าน Worst ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 44 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 353
อ่าน Worst ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 43 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 569
อ่าน Worst ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 42 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 595
อ่าน Worst ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 41 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 383
อ่าน Worst ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 40 (จบภาค 1) แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 395
อ่าน Worst ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 39 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 337
อ่าน Worst ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 38 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 428
อ่าน Worst ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 37 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 560
อ่าน Worst ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 36 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 432
อ่าน Worst ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 35 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 282
อ่าน Worst ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 34 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 528
อ่าน Worst ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 33 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 550
อ่าน Worst ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 32 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 445
อ่าน Worst ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 31 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 495
อ่าน Worst ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 30 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 339
อ่าน Worst ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 29 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 539
อ่าน Worst ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 28 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 555
อ่าน Worst ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 27 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 479
อ่าน Worst ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 26 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 179
อ่าน Worst ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 25 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 263
อ่าน Worst ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 24 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 359
อ่าน Worst ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 23 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 484
อ่าน Worst ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 22 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 449
อ่าน Worst ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 21 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 526
อ่าน Worst ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 20 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 467
อ่าน Worst ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 19 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 463
อ่าน Worst ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 18 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 205
อ่าน Worst ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 17 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 324
อ่าน Worst ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 16 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 347
อ่าน Worst ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 15 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 345
อ่าน Worst ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 14 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 409
อ่าน Worst ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 13 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 551
อ่าน Worst ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 12 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 354
อ่าน Worst ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 11 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 426
อ่าน Worst ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 10 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 528
อ่าน Worst ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 9 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 398
อ่าน Worst ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 8 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 471
อ่าน Worst ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 7 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 318
อ่าน Worst ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 6 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 193
อ่าน Worst ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 5 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 470
อ่าน Worst ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 4 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 425
อ่าน Worst ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 3 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 211
อ่าน Worst ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 2 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 389
อ่าน Worst ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 1 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 518

ความคิดเห็นเพื่อนๆ